هر کدام از ویژگیهای زیر در بردارنده اطلاعاتی در باره node هستند :

 • nodeName
 • nodeValue
 • nodeType

( کسانیکه با زبانهای ویژوال مثل vb کار کرده اند مفهوم ویژگی و متد را به خوبی متوجه می شوند )
در مدل xml dom هر node در واقع یک شی است

هر شی ای دارای ویژگیها و متدهایی می باشدکه می توان توسط زبان جاوا اسکریپت انها را مدیریت کرده و از انها استفاده نمود

سه ویژگی مهم هر node عبارت است از :

 • nodeName
 • nodeValue
 • nodeType

ویژگی nodename
در  این ویژگی نام node قرار دارد  چند نکته مهم در باره این ویژگی :

 •      ویژگی nodename فقط خواندنی است یعنی نمی توان دستوری نوشت تا نام node ای را تغییر دهیم
 •      نام node ای که از نوع element است همان اسم تگ است
 •      نام node ای که از نوع صفت است همان نام صفت است
 •      نام node ای که از نوع متن است معمولا همان مقدار متن است
 •      نام node ای که از نوع document است همان document است

مثال :

دستوری بنویسید که نام تگ ریشه سند xml ای که متغیر xmldoc به ان اشاره دارد را در خروجی نمایش دهد

document.write(xmlDoc.documentElement.nodeName);

ویژگی nodevalue
این ویژگی مقدار یا value برای node مورد نظر ما را مشخص می کند

مقدار nodevalue برای node هایی که از نوع تگ یا element هستند مقدار undifinide دارد یعنی فقط می توانیم مقدار nodevalue را برای nodeهایی که متن یا صفت هستند بکار ببریم

 •      مقدار nodevalue برای node های از نوع text همان متن node هستند
 •      مقدار nodevalue برای node هایی که از نوع صفت اند ، مقدار صفت است

بدست اوردن value یک node از نوع element دستور زیر مقدار value اولین تگ title را بدست می اورد

xmlDoc=loadXMLDoc(“books.xml”);

x=xmlDoc.getElementsByTagName(“title”)[0].childNodes[0];
txt=x.nodeValue;
توضیحات :

xmlDoc=loadXMLDoc(“books.xml”);

از این به بعد ، متغیر xmldoc به فایل books.xml اشاره خواهد کرد

x=xmlDoc.getElementsByTagName(“title”)[0].childNodes[0];

به اولین تگ title   به اولین node فرزندش اشاره گری به نام x ایجاد می شود

txt=x.nodeValue;

مقدار node ای که x به ان اشاره می کند در متغیر txt قرار می گیرد تغییر مقدار value یک node
مثال زیر باعث تغییر مقدار متن node اولین تگ title می شود

xmlDoc=loadXMLDoc(“books.xml”);

x=xmlDoc.getElementsByTagName(“title”)[0].childNodes[0];

x.nodeValue=”Easy Cooking”;

خط دوم :

متغیر x به node ای که فرزند اولین تگ title است اشاره می کند

( توجه داشته باشید ما خودمان می دانیم که اولین node درون تگ titile متنی است )

 خط سوم :

مقدار node ای که X به ان اشاره می کند برابر “Easy Cooking” می شود
مشاهده و اجرای برنامه کامل

ویژگی nodetype 

این ویژگی نوع node را مشخص می کند  این ویژگی فقط خواندنی است یعنی نمی توان مقدار ان را تغییر داد مهمترین انواع node  و شماره nodetype هر یک را مشاهده می کنید :

element ( تگ )  = ۱

Attribute (صفت ) = ۲

Text ( متن) = ۳

Comment ( توضیحات ) = ۸

Document ( سند ایکس ام ال ) = ۹