در این بخش از راهکار ، که بخش پایانی است ، یک کنترل ScriptManager را به صفحه اضافه خواهیم کرد ، که قابلیت های Ajax را بر روی صفحات ASP.Net فعال می کند .
سپس نیز یک کنترل UpdatePannel را بر روی صفحه قرار خواهیم داد ، که این امکان را به ما می دهد تا به روز رسانی و تغییر اطلاعات در کنترل ListView ، بدون Postback شدن و رفرش کل صفحه انجام گیرد .