اگر در مثال ارائه شده در صفحه ، کنترل داده عملیات دریافت و به روز رسانی اطلاعات را با سرعت بسیار زیادی انجام دهد ، ممکن است کاربر هیچ گاه پیام یا نمایه کنترل UpdateProgress را مشاهده نکند .
عدم مشاهده این پیام ، ممکن است کاربر را به ابن اشتباه بیاندازد که اطلاعات مورد نظر در صفحه آپدیت و به روز رسانی نشده اند .
کنترل UpdateProgress ، از یک خاصیت به نام DisplayAfter پشتیبانی می کند ، که این قابلیت را به طراح می دهد تا تاخیری را برای اجرا و نمایش پیام کنترل تعیین نمایید .
تعیین این خاصیت مانع از فلش زدن و نمایش بسیار سریع پیام کنترل در زمانی که عملیات دریافت و به روز رسانی اطلاعات از سرور بسیار سریع است ، می شود .
به طور پیش فرض این مقدار برای کنترل UpdateProgress ، نیم ثانیه ( ۵۰۰ میلی ثانیه ) بوده و به این معناست که کنترل UpdateProgress ، چنانچه عملیات ارسال و به روز رسانی اطلاعات کمتر از نیم ثانیه طول بکشد ، نمایش داده نخواهد شد .
در محیط برنامه خودتان می توانید یک زمان تاخیر را به کنترل UpdateProgress اضافه نمایید ، تا مطمئن شوید که این کنترل ، همانطور که انتظار دارید ، عمل کرده و حتما پیام خود را نمایش دهد . این کار یک کار کاملا اختیاری است و استفاده از آن بر طبق سلیقه طراح خواهد بود .