(W.W.W)Word Wide Web      یعنی شبکه گسترده جهانی یا همان تار نمای جهانی

Web  اصطلاح به صفحات اینترنتی گفته می شود
هرweb  صفحه ای است که می تواند شامل متن ، تصاویر ، صوت و ویدیو می تواند باشد صفحات web
می توانند اطلاعاتی در هر زمینه ای داشته باشند روزنامه ، مجله ، یک مقاله ، و هر چیزی دیگر
Web Server      (سرویس دهنده وب) کامپیوتری که صفحات وب را روی خود ذخیره کرده و آنها را به مشتریان ارائه می دهد (همان شبکه نوع server base  که در مبانی توضیح دادیم)
Web site  مجموعه ای از صفحات اینترنتی که به وسیله دانشگاه ها و یا افراد شخصی و شرکت ها ایجاد می شون
آدرس سایت :
هر سایت در اینترنت یک آدرس دارد در صورتی که آدرس یک سایت را بدانید می توانید آن را نمایش دهید
مرورگر وب :
نرم افزار که امکان پیمایش صفحات اینترنت را مهیا می سازد. مثل internet explorer  و یا netscape   و …..
Link( پیوند):
متن های که با رنگ مجزا در صفحات اینترنت قرار دارند که با قرار دادن اشاره گر بر روی آنها شکل اشاره گر به صورت یک دست می شود با کلیک بر روی آنها شما به صفحه دیگر و یا سایت دیگر هدایت می شوید