یکی دیگر از اشیاء بسیار مفید ، شی HTTPRequest می باشد. شی فوق امکان  گفتگوی برنامه هائی  که در سمت سرویس گیرنده اجراء می گردند را با سرویس دهنده وب فراهم می نماید . این شی  شامل تمامی روتین های مورد نیاز بمنظور برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات است . پس از ارتباط با سرویس دهنده ، از طریق متدهای POST و یا GET  ، با استفاده از متد Send می توان یک ارتباط را برقرار کرد. در ادامه با استفاده از خصلت های متعددی نظیر : responseXML و یا responseText  می توان اقدام به بازیابی XML و یا متن مورد نظرنمود .  شی HTTPRequest بهمراه اشیاء XML در IE ارائه شده است .