اشتراک گذاری هوشمندانه تر و هدفمندتر در گوگل پلاس
اکثر افراد، مقالات خود را در حالت “عمومی” یا “Public” قرار داده و فکر می کنند که بیشترین تماس را خواهند داشت. در واقع، یک راه موثرتر برای قابلیت مشاهده شدن و تماس بهترین محتواهای شما وجود دارد. اما باید حتماً از سوءاستفاده کردن خودداری کنید.
شما با اضافه کردن افراد خاص و انتخاب کردن آنها در تنظیمات اشتراک گذاری، می توانید یک هشدار نسبت به منتشر شدن مقاله خود برای آنها بفرستید. اگر هوشمندانه از این روش استفاده کنید، این هشدارها می توانند تأثیرگذاری عالی بر میزان فعالیت مقاله خاص شما داشته باشد.
اشتراک گذاری هدفمند و هوشمند در گوگل پلاس
نکته : اگر در اشتراک گذاری هدفمند زیاده روی کنید، مقالات شما به اسپم تبدیل می شوند. مواظب باشید چه چیزی را به اشتراک می گذارید. تنها در بهترین های مقالات و مهم ترین آنها را از این روش منتشر کنید.
گوگل پلاس به شما اجازه می دهد تا از طریق ایمیل، به افراد حلقه خود اعلام کنید که مقاله ای را به اشتراک گذاشته اید. برای انجام این کار، فرد باید به درستی اطلاعیه های ایمیلی را تنظیم کرده باشد. در این روش نیز بسیار دقت کنید، زیرا می تواند سریعا افراد را نسبت به شما ناامید کند.