اسکریپت ELS – Easy Linux Security یک اسکریپت رایگان میباشد که تا حد زیادی امنیت سرور لینوکس شما را تامین و همواره موارد امنیتی را به روز نگه میدارد. این اسکریپت کاملا رایگان بوده و سیستم عاملهای زیر را پشتیبانی میکند:

Red Hat Linux 9
Red Hat Enterprise Linux 3, 4, 5
Fedora Core 1, 2, 3, 4, 5 and 6
Fedora 7
CentOS 3, 4, 5
Debian 3.0, 3.1, 4.0

کارهایی که این اسکریپت انجام میدهد به شرح زیر است:

Install RKHunter
Install RKHunter Cronjob which emails a user-set email address nightly
Install/update APF
Install/update BFD
Install CHKROOTKIT
Install CHKROOTKIT Cronjob which emails a user-set email address nightly
Disable Telnet
Force SSH Protocol 2
Secure /tmp
Secure /var/tmp
Secure /dev/shm
Install/update Zend Optimizer
Install/update eAccelerator
MySQL 4.1 and 5.0 Configuration Optimization
Upgrade MySQL to 5.0
Tweak WHM Settings for security and stability
Configure RNDC if not already done (cPanel only)
Change SSH port (also configure APF as necessary)
Add wheel user and disable direct root login over SSH
Optimize MySQL tables
Install/update Libsafe
Install/update ImageMagick (from latest source)
Uninstall LAuS
Harden sysctl.conf
Install Chirpy’s Free Exim Dictionary Attack ACL (cPanel only)
And more…

و حال نحوه نصب اسکریپت:

بوسیله برنامه Putty وارد SSH سرور خود شوید و دستور زیر را اجرا کنید:

wget -O installer.sh http://els.web4host.net/installer.sh; chmod +x installer.sh; sh installer.sh

و دستور els –all از شما میپرسد که چه چیزی را نصب، بهینه سازی و یا به روزآوری کند.