اسم واقعی اش ECMAScript است!!!!

– اسم رسمی جاوا اسکریپت ECMAScript است . استاندارد سازی و توسعه و نگه داری آن توسط سازمان ECMA انجام میگیرد.
– ECMA_262 استاندارد رسمی جاوا اسکریپت است . این استاندارد بر اساس Javascript (Nets cape) و Jscript ( Microsoft ) بیان شده است .
– این زبان توسط براندان ایچ در Nets cape(با Navigator 20) ابداع شده و در همه ی موتورهای جستجوی Netscape و Microsoft از سال ۱۹۹۶ ظاهر شده است.
– توسعه ی استاندارد ECMA_262 از سال ۱۹۹۶ و اولین ویرایش آن در جون ۱۹۹۷ توسط مجمع عمومیECMA پذیرفته شد.
– استاندارد به عنوان یک استاندارد ISO جهانی در سال ۱۹۹۸ شناخته شد.
– توسعه استاندارد هنوز هم در حال پیشرفت است.