بازی آنلاین ممکنه باعث شه ویروس کش رواز کار بندازه چند نیو فولدر در درایو سی درست کنه که این خیلی خطرناکهاینم هشدار برای کسانی که زیاد بازی آنلاین میکنن