استفاده از HttpModule در مقابل استفاده از Global.asax

احتمالا برای بسیاری از شما این سوال پیش آمده است که ظاهرا کارهایی که توسط HttpModule قابل انجام است، توسطGlobal.asax نیز میتوان انجام داد، پس استفاده از HttpModule واقعا چه لزومی دارد؟ جواب کوتاه برای این سوال این است که شما میتوانید یک HttpModule را به صورت یک فایل dll جدا تهیه کنید و بدون کد نویسی مجدد، در تمام سایتهای خود مورد استفاده قرار دهید ولی اگر از Global.asax استفاده کنید، مجبور خواهید شد برای اضافه کردن هرکدام از قابلیتهای ذکر شده، کد سایت خود را تغییر دهید و احتمالا دوباره آن را کامپایل کنید. البته تفاوتهای دیگری نیز وجود دارد که برای این مبحث کوتاه در همین حد کافی است.