استفاده از کلمه کلیدی در عنوان صفحه

عنوان صفحات اگر به صورت خلاصه و جذاب باشد نه تنها بر روی سئوی وب سایت اثر دارد، بلکه نرخ کلیک کاربران در موتورهای جستجو را افزایش می‌دهد . توصیه شده که عنوان را کوتاه بنویسید و کلمات کلیدی با اهمیت را در اول آن قرار دهید. زیرا چشم کاربران در هنگام تماشای یک صفحه از چپ به راست حرکت می‌کند، و بیشترین تمرکز آن در قسمت چپ است.

علاوه بر این توجه داشته باشد که موتورهای جستجوگر توجه بیشتری به دو کلمه ابتدایی عنوان صفحه دارند.