استفاده از پالت Color.
همانگونه که در تصویر زیر مشاهده مینمائید در سمت راست فضای کاری، با انتخاب پالت Color، قادر به تنظیم رنگ با استفاده از لغزنده ها ویا درجه رنگ می باشید. در ضمن با کلیک بر روی مثلت واقع در سمت راست پالت قادر به تغییر مدل رنگ بندی به CMYK و … می باشید.
انتخاب رنگ

اگر پالت Color را در فضای کاری خود مشاهده نمیکنید، با استفاده از کلید F6 و یا از طریق تیک دار نمودن گزینه Color در منوی Window، این پالت را به فضای کاری اضافه نمائید.