استفاده از الگو یا template

همانطور که در گامهای قبل مشاهده کردید ، برای نمایش تمام title ها و تمام artist ها از حلقه for استفاده می کنیم
اما با استفاده از الگومی توانیم بدون استفاده از حلقه for ، محتوای تمام المنت هایی که منطبق بر الگو هستند را نمایش دهیم

۱- برنامه را بصورت زیر در فایل xsl بنویسید :

myr

– سپس مشخص می کنیم در کدام قسمت صفحه می خواهیم محتوای المنت های فایل xml را که منطبق بر الگو هستند را نمایش دهیم .
پس در قسمت مورد نظر دستور زیر را می نویسیم :

<xsl:apply-templates/>
دستور بالا یعنی محتوای المنت هایی که بر الگو منطبق هستند نشان داده شوند .

هنوز الگو را تعریف نکرده ایم .

بر نامه تا حالا به این صورت است :

de

اگر برنامه را اجرا کنید ، مشاهده خواهید کرد که فعلا محتوای تمام المنت ها را نشان می دهد .

۳- تعیین الگو برای انتخاب المنت های خروجی

fd

فرمول بالا الگوهایی را برای المنتهایی که همنام با نام مشخص شده است در نظر می گیرد

مثال :

match'

 

الگویی را برای المنت های cd تعریف می کند

و می گوید برای المنت های title , artist که درون cd هستند الگو داریم که بعدا تعریف می کنیم .

اگر الگوهای مربوط به title , artist را تعریف نکنیم ، تمام title ها و artist ها ی موجود در cd نشان داده می شوند
برنامه تا الان بصورت زیر است :

 

htm

rw

اما اگر بخواهید سبک خاصی برای نمایش محتوای title ها و artist ها بگوئید می توانید انها را هم در ادامه مشخص کنید :

ut

یعنی الگوی مورد نظر برای المنت هایی با نام title به این صورت است که :

ابتدا عبارت زیر نشان داده شو د :

Title:

سپس با رنگ ff0000 ، محتوای المنت جاری که title می باشد را نشان دهد

 

همین طور برای adrtist .

برنامه کامل :

p

qw