ممکن است شما به رنگ خاصی در یک عکس، علاقه مند شده و قصد استفاده از آن را داشته باشید، بدین منظور با به کار بردن ابزار Eyedroper که به شکل قطره چکان در نوارابزار موجود است، براحتی می توانید با کلیک کردن بر روی رنگ مورد نظر در عکس، به این رنگ در پنجره Foreground دسترسی بیابید و از آن استفاده کنید.
انتخاب رنگ