استارت نشدن آپاچی

گر آپاچی استارت نمی شود و همچنین هیچ خطایی در لاگ های آپاچی مشخص نیست ، error_log آپاچی فول شده است که اجازه استارت شدن آپاچی را نمی دهد

{ توسط دستور زیر می توانید لیست فایل ها را بر اساس سایز کمتر به بیشتر مشاهده نمایید }

cd /var/log/httpd

ls -lS | less

اگر فایلی به اندازه تقریبی ۲ تا سه گیگ بود پس به احتمال زیاد اشکال از اینجا هست

راه حل این است که این فایل را حذف کنید ، اپاچی را ریست کرده و سپس اقداماتی جهت پیشگیری این مشکل انجام دهید

cd /var/log/httpd/

rm -f error_log

rm -f access_log

rm -f suexec_log

rm -f fpexec_log

دستورات فوق فایل های لاگ را پاک می کنند ، اکنون آپاچی خود را ریست نمایید

/usr/local/etc/rc.d/httpd restart

اگر مجدد آپاچی استارت نشد فایل /var/log/messages را چک کرده و در صورت وجود خطا آنرا بررسی نمایید

همچنین اگر خطایی وجود نداشت آپاچی را مجدد کامپایل کنید