در بخش قبل به آموزش نحوه ساخت یک شی XMLHttpRequest پرداختیم . این شی وظیفه ارسال و دریافت ، یک درخواست و اطلاعات لازم برای انجام عملیات تغییر در صفحه را دارد . پس از اینکه یک شی XMLHttpRequest را ساختید ، باید به وسیله آن درخواست خود را به سرور ارسال نمایید .
این درخواست اطلاعات لازم را به سرور ارسال کرده و یک فایل که حاوی اسکریپت ، اطلاعات و یا دستور لازم برای ایجاد تغییر در صفحه است را بر روی سرور باز می کند .
سرور پس از باز کردن فایل درخواستی ، آن را پردازش کرده و پاسخ لازم را به کامپیوتر کاربر ارسال می کند .

برای انجام این عملیات از ۲ متد ( ) send و ( ) open شی XMLHttpRequest استفاده می شود . با متد ( ) open ابتدا درخواست ساخته شده و سپس با متد  ( )  send ارسال می شود .