استفاده از سیستم‌های PPC (پرداخت به ازای کلیک) همانند سیستم تبلیغاتی گوگل یا فیسبوک.

این روش‌های جذب مخاطب یکی از بهترین روش‌های جذب بوده و بیشتر برای عبارات و شغل‌های پر رقابت استفاده می‌گردد.