اجرای Ether channel در تجهیزات سیسکو
ابتدا به اجرای Etherchnnel با پروتکل PAGP میان دو Switch سیسکو می‌پردازیم:باید وارد مود کانفیگ شویم و اینترفیس مورد نظر خود را انتخاب کنیم. باید توجه داشت که تمامی اینترفیس‌هایی که قرار است در یک Etherchnnel قرار گیرند می‌بایست دقیقا از یک نوع بوده و دارای شرایط و کانفیگ یکسان باشند. به عنوان مثال نمیتوان یک Gigabit Ethernet را با یک Fast Ethernet در یک Etherchnnel قرار داد.ابتدا نحوه load balance را مشخص میکنیم:

vz

برای راحتی بیشتر و مقدار کانفیگ کمتر از interface range استفاده میکنیم که چند اینترفیس را همزمان با هم تنظیم می‌کند.

fre

سپس نوع پروتکل ارتباطی را مشخص می‌کنیم:

bv

و حالت قرار گیری پورت را تعیین می‌کنیم:

bb

حالا به Switch دوم رفته و همین تنظیمات را اعمال میکنیم:

ch

Switch دوم را در حالت auto قرار میدهیم:

cz

اکنون دو پورت ۱ و ۲ Switch اول با پورتهای ۳ و ۴ Switch دوم به صورت Etherchnnel در آمده‌اند که بر اساس IP مبدا و مقصد Frame ها را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. بعد از تنظیم Ether channel تمامی پورتها به عنوان یک پورت شناخته می‌شوند. و با نام PO که مخفف Port-channel است می‌توانیم به آنها دسترسی داشته‌باشیم. به عنوان مثال برای تنظیم IP بر روی Etherchnnel اینگونه عمل می‌کنیم:

zz

و در آخر با دستور زیر می‌توانیم از وضعیت پورتها و Ether channel مطلع شویم.

bz