Authority Labs

این ابزار را می توانید در http://authoritylabs.com/ پیدا کنید. اتوریته لبز یک ابزار قوی است که دارای محدودیت دیدگاه است. این ابزار دقیقاَ کاری که باید را انجام می دهد؛ جست و جو برای رتبه گوگل در کلمات کلیدی خاص و ارائه گزارش است. این ابزار شامل داده های جست و جوی محلی نیز می شود. این ابزار به شما می گوید که در چه زمانی، رتبه شما در کلمه کلیدی خاص تغییر پیدا کرده است.
این برنامه از نظر کمپین ها و در ردیابی دومین های شما محدود است. برای بیرون کشیدن داده از موقعیت های دیگر، شما باید ابزار را به روز رسانی کرده و پول پرداخت کنید.
این ابزار برای نظارت چندین دومین مشابه، عالی است، مخصوصاَ اگر تمامی در یک صنف تجاری باشند. اگر شما چندین سایت در نیچ مشابه دارید، می توانید تمامی آنها را در یک مکان بررسی کنید. همین طور می توانید رقبای خود را نیز بررسی کرده و ببینید چه هدفی دارند. تا زمانی که خودتان به آنها نگوئید، هرگز متوجه نخواهند شد.
قیمت از ۵۹ دلار ماهانه تا ۴۵۰ دلار مخصوص شرکت ها در ماه متفاوت بوده و البته افزایش قابلیت ها، ارزش قیمت اضافی را دارد. بهترین مزیت این برنامه، API آن است که به شما اجازه می دهد داده را با فرمت های خودتان در راحت ترین حالت ممکن اکسپورت کرده و نیازی به CSV های خام نیست.