SISTRIX Toolbox

این ابزار یک برنامه عالی با دوره امتحانی دو هفته ای است. بعد از گذراندن دوره امتحانی، شما حتما متقاعد به خرید می شوید و هیچ حقه ای هم در کار نیست! این ابزار چه قابلیت هایی دارد؟ اولا، داده ها را از منابع مورد اعتماد جمع آوری می کند. داده های ارائه شده توسط سیستم، با دقت بررسی شده و اثربخشی آنها تأیید می شود. شما نیازی به دست کاری کردن داده های خام ندارید، بلکه داده ها دقیق و قابل درک هستند.
این ابزار، برای متخصصین سئو، مانند ماشین زمان است. توانایی پیدا کردن داده های رتبه بندی از سال ۲۰۱۰ تا به حال را داشته و می توانید ببینید قبل از استفاده از ابزارهای متفاوت، عملکردتان چطور بوده است. این برنامه یک مشکل اساسی دارد و این که تنها در اروپا کار می کند و به کمک متخصصین سئو ایران نیامده است. با توجه به قیمت های اروپا، شما از ۱۰۰ تا ۴۰۰ یورو در ماه پرداخت می کنید که به خدمات ارائه شده بستگی دارد. برای اطلاعات بیشتر، از http://www.sistrix.com/toolbox/ دیدن فرمائید.