BrightedGe

این برنامه ابزار تعیین رتبه روزانه است که چندین قابلیت ویژه دارد. هشدارهایی که شما در صورت تغییر رتبه برای کلمه کلیدی دریافت می کنید، می تواند نشان دهنده تغییر الگوریتم ها بوده و توانایی واکنش دادن سریع را خواهید داشت. شما می توانید تغییرات سایت را دنبال کرده، و تست تقسیمی قوی انجام دهید. داده های شما بیش از یک بار در روز، آپدیت می شود و شما قابلیت واکنش دهی قوی خواهید داشت. این ابزار را می توان در http://www.brightedge.com/search-engine-analytics/daily-rank-tracking پیدا کرده و قیمت های کاملا متفاوتی دارد. این شرکت خدمات دیگری نیز ارائه می کند که شما می توانید آنها را ترکیب کرده و علاوه بر بررسی کلمات کلیدی، فعالیت های سئو دیگری نیز انجام دهید. هر کسی می تواند از این خدمات استفاده کند.