.ارائه دهنده‌‌های خدمات اینترنتی
«آی‌اس‌پی»، در واقع سازمان ارائه‌دهنده‌‌ خدمات اینترنتی است. این سازمان در واقع یک سازمان خصوصی و غیر‌انتفاعی است. این سازمان، امکان ارتباط باند وسیع را برای اینترنت فراهم می‌‌‌‌آورد. آی‌اس‌پی، انواع متفاوتی از دسترسی اینترنتی شامل  (dial-up، DSL، ADSL، FTTH، ISDN) را فراهم می‌‌‌‌آورد. اما این آی‌اس‌پی ها امکان رصد اطلاعات منتقل‌شده از خود را دارند. این امر امکان بالقوهای را برای جاسوسی از اطلاعات، فراهم آورده است. معمولاً بیشتر شرکتهای ارائه‌دهنده‌‌ خدمات اینترنتی، در کشورهای غربی فعالیت می‌‌کنند.
با آن‌که قوانین بسیاری از کشورها امکان مونیترینگ اطلاعات آی‌اس‌پی‌ها را نمی‌‌‌‌دهد، اما در مواقعی دولتهای کشورهایی که این سازمانها در آن‌‌ها قرار دارند، به خود اجازه میدهند که به طور رسمی و یا غیررسمی اطلاعات منتقل‌شده به ‌وسیله‌‌ شبکه‌های اینترنتی سایر کشورها را مورد بازبینی قرار دهند. این امر، در زمان بحث مربوط به پایگاه اینترنتی «ویکی لیکس» نیز مطرح شد که آمریکا به دلیل انتشار اسناد محرمانه‌‌‌‌اش به وسیله این پایگاه، خواستار آن شد که ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، ارائه‌‌ سرویس به این پایگاه را قطع کنند؛ اما از آن‌جا که دامنه‌‌ این پایگاه در کشور سوئد ثبت شده بود، امکان چنین کاری طبق قوانین کشور سوئد، وجود نداشت.
پژوهشها نشان می‌‌‌‌دهند که جدای از هکرها و موارد احتمالی جاسوسی از راه آی‌اس‌پی‌ها، بیشترین موارد جاسوسی اینترنتی به وسیله تروجانها، ویروس‌‌‌‌ها، کرم‌‌‌‌ها، نرم‌‌افزارهای جاسوسی، بک‌دور‌ها و نرم‌‌افزارهای تبلیغاتی صورت می‌پذیرد.