در این قسمت می خواهیم به بررسی اعتبار سنجی کدنویسی وب سایت بپردازیم.
در صورتی که قصد دارید وب سایتی را از نظر نحوه نوشته شدن صفحات بررسی نمایید بهترین ابزار جهت بررسی آن از نظر رعایت استاندارهای w3c و دایوبیس بودن صفحه validator.w3.org می باشد. این ابزار به شما تعداد خطاها و هشدارها و همینطور راه حل جهت رفع مشکل را ارائه می نماید. دفت نمایید همیشه سایت خود را توسط این ابزار بررسی نمایید زیرا در صورتی که وب سایت شما استانداردهای لازم را نداشته باشد به خوبی در سایت ها جستجو نمی شود. طراح وب سایت همیشه می بایست پس از پیاده سازی سایت و اتمام کار وب سایت را در این سایت بررسی نماید و خطاهای سایت پیاده سازی شده را به ۰ برساند. این سایت پس از تایید کد نویسی صفحه کدی جهت قرار دادن در سایت برای گواهینامه معتبر بودن صفحه به کاربر ارائه می نماید. جهت بررسی اعتبارسنجی صفحه کافی است آدرس صفحه مورد نظری را که قصد دارید بررسی نمایید از آدرس بار کپی نموده و در بخش آدرس این سایت درج نموده و بر روی کلید چک کلیک نمایید.