پشتیبانی از HTML، CSS، jquery، FLASH:

هر دو نوع هاست لینوکس و ویندوز از موارد نام برده بالا پشتیبانی میکند.