فرض کنید شما فضای اینترنتی خریده کرده اید و آدرس سایت شما example.com می باشد. پس از مدتی تصمیم می گیرید که سایت شما با آدرس example.net نیز قابل دسترس باشد.

برای این کار شما ابتدا باید دامنه دوم (example.net) را ثبت کنید و سپس آن را به فضای هاست خود متصل کنید. یعنی یک فضا و چند دومین داشته باشید.

به این کار پارک کردن دومین می گویند.

مثلا دامنه Regiran.net هم اکنون روی Regiran.com پارک شده و سایت رجیران با هر دو دامنه باز می شود

برای پارک کردن دامنه در سی پنل (cPanel) از طریق گزینه Parked Domains در قسمت Create a New Parked Domain دامنه را وارد کرده و دکمه Add Domain را کلیک کنید.