آواتار = تصویر پروفایل)
آواتار، به عکس کوچکی گویند که بالای پروفایل قرار می‌گیرد. معمولاً صاحبان پروفایل عکسی از خودشان را قرار می‌دهند؛ اما بعضی نیز از تصویر افراد یا چیزهایی که دوست دارند، استفاده می‌کنند. این عکس هنگامی که کاربر در جایی یادداشتی می‌گذارد نیز نمایش داده می‌شود.