Microsite Masters

مایکروسایت مسترز یکی از سریعترین و معتبر ترین ابزار ردیابی کلمه کلیدی و رتبه بندی موجود است. این برنامه هر روز آپدیت شده و در چندین کشور کار می کند، مخصوصا در شرکت های چند ملیتی مفید است. این ابزار به قابلیت های خودکار پیشرفته مجهز بوده که به نظارت کمپین های متفاوت در یک زمان کمک کرده و کمترین دستکاری را در خروجی داده های خام خواهید داشت.
یکی از خصوصیات عالی این ابزار، پیش بینی و ردیابی بازده درآمد است. توانایی مشاهده تأثیرگذاری دقیق رتبه سایت در موتور جستجوگر را در هر کمپین خواهید داشت و می توانید اثربخشی از نظر درآمد را تشخیص دهید. این ابزار را می توان در http://www.micrositemasters.com/ پیدا کرد و قیمت های متفاوتی بسته به فوایدش دارد. مدل مجانی – بلی، یک مدل مجانی است – حدود به ۱۰ کلمه کلیدی برای دومین های نامحدود و در یک حساب کاربری را پشتیبانی می کنر. این ابزار قابلیت ردیابی بازده درآمدی را دارد! شما می توانید گزارشات PDF دریافت کرده و گزارشات برنامه ریزی را تنظیم کنید. برای قابلیت های بیشتر، باید هزینه ۲۰ تا ۳۰۰ دلار در ماه را پرداخت کنید.