فایل های آبشاری CSS دارای خاصیت هایی هستند که توسط برخی مرورگرها بطور کامل پشتیبانی نمیشوند و گاهی مشکلاتی در نمایش صفحه بوجود می اورند. یکی از خصیصه های مهم، Display است. این خاصیت میتواند چندین مقدار بگیرد .مثلا بصورت Display:Block

برخی از این مقادیر در برخی مرورگرها پشتیبانی نمیشوند که در جدول زیر به تفکیک ، میتوانید مشاهده کنید:

 

معانی هر یک از مقادیر اختصاص یافته به Display :

Display:block : اگر به یک DIV این خاصیت را بدهید، یعنی آن المان میتواند کل سطر خود را اشغال کند و مانند یک بلاک رفتار میکند و هیچ المان دیگری را در کنار خود جا نمی دهد. (المان های دیگر  در یک خط زیر یا بالای المان ما جای میگیرند) این خاصیت باعث میشود المان ما مثل المان  h1 عمل کند.

Display:inline : یعنی DIV در یک خط قرار گرفته که چندین المان در آن خط قرار داردند و  باید بقیه المان ها را در کنار خود جا دهد و بپذیرد .

Display:none : یعنی المان نمایش داده نشود.

Display:table : المان را بصورت یک جدول تعریف میکند که می تواند سطر و ستون داشته باشد. به خاصیت بعدی توجه کنید تا متوجه این مورد شوید.

Display:table-cell : یعنی المان کنونی، یک خانه جدول است. در این حالت، المان پدر این المان (تگی که این تگ رو در برگرفته)، باید دارای خاصیت display:table باشد. یعنی یک المان که دارای خاصیت display:table است میتواند شامل چندین المان باشد که هر کدامشان دارای خاصیت display:table-cell هستند.

Display:inline-block : کاربردی مانند Display:inline دارد

display:list-item : هر یک از بلاک هایی که این خاصیت را دارا باشند بصورت یک آیتم نشون داده میشوند و جلوشون یک بولت گذاشته میشه. درست مانند تگ OL که همین کار رو میکنه.