آموزش گالری عکس

با استفاده از CSS می توان یک گالری یا آلبوم تصویر ایجاد کرد .

 

البوم تصویر

گالری تصویری که مشاهده می کنید با CSS ایجاد شده است.

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰

div.img {
margin: 5px;
padding: 5px;
border: 1px solid #0000ff;
height: auto;
width: auto;
float: left;
text-align: center;
}

div.img img {
display: inline;
margin: 5px;
border: 1px solid #ffffff;
}

div.img a:hover img {
border:1px solid #0000ff;
}