با عرض سلام و ادب واحترام خدمت شما همراهان گرامی ، عزیزان میخوا م درمورد تاریخ jquery براتون مطلبی رو بگذارم و امیدوارم که این مطالب بتونه مثم ثمر واقع بشه.

JqueryUI – Datepicker

Datepickers در jQueryUI به یوزرها اجازه می دهد تا تاریخ ها را به آسانی و به صورت بصری وارد کنند. شما می توانید فرمت تاریخ و زبان را تنظیم کنید، محدوده ی تاریخ انتخابی را تعیین کنید و آن را به آسانی به دکمه ها و گزینه های مسیریابی اضافه کنید.

jQueryUI متد datepicker() را ارائه می دهد که یک datepicker ایجاد می کند و ظاهر عناصر HTML را روی صفحه با افزودن گروه های جدید CSS، تغییر می دهد. عناصر ,

, و را در یک مجموعه به یک کنترل datepicker تغییر می دهد.

به طور پیش فرض، برای عناصر ، وقتی فیلدهای متن مرتبط تمرکز را به دست می آورند، تقویم datepicker در یک پوشش کوچک باز می شود. برای یک تقویم داخلی datepicker را به یک عنصر

یا ضمیمه کنید.

ترکیب:

متد datepicker() به دو شکل زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

$(selector, context).datepicker (options) Method

$(selector, context).datepicker (“action”, [params]) Method

متد $(selector, context).datepicker (options):

متد datepicker (options) اعلام می کند که یک عنصر (یا

, یا ، بسته به اینکه شما نمایش تقویم خود را چگونه انتخاب کرده باشید) باید به عنوان یک datepicker تنظیم شود. پارامتر options آبجکتی است که رفتار و ظاهر عناصر datepicker را تنظیم می کند.

$(selector, context).datepicker(options);

شما می توانید با استفاده از آبجکت javascript یک یا چند گزینه را ارائه دهید. اگر بیشتر از یک گزینه برای ارائه وجود داشته باشد، آنها را با استفاده از کاما از یکدیگر مجزا می کنید، مانند ترکیب زیر:

$(selector, context).datepicker({option1: value1, option2: value2….. });

جدل زیر گزینه های مختلفی را ارائه می دهد که با این متد مورد استفاده قرار می گیرند:

Option

Description

altField

این گزینه یک انتخابگر jQuery برای فیلدی تعیین می کند که با هر مجموعه تاریخی آپدیت می شود. گزینه ی altFormat می تواند برای تنظیم فرمت این مقدار استفاده شود. این گزینه برای تنظیم مقادیر تاریخ به یک عنصر ورودی مخفی شده، بسیار مفید است تا به سرور ارائه شود، در حالیکه یک فرمت user-friendly به یوزر نمایش می دهد. مقدار پیش فرض آن “” است.

altFormat

این گزینه زمانی استفاده می شود که یک گزینه ی altField تعیین شده باشد. در واقع فرمتی را برای نوشتن مقدار برای عنصر جایگزین تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن “” است.

appendText

این گزینه یک مقدار String است که پس از عنصر قرار می گیرد، که برای نمایش دستورالعمل ها به یوزر در نظر گرفته شدrه است. مقدار پیش فرض آن “” است.

autoSize

این گزینه وقتی روی true تنظیم شده باشد، عنصر را تغییر اندازه می دهد تا فرمت datepicker را طوری که با گزینه ی dateFormat تنظیم شده، در خود جای دهد. مقدار پیش فرض آن false است.

beforeShow

این گزینه یک تابع بازگشتی است که درست قبل از نمایش یک datepicker تحریک می شود، با عنصر و نمونه ی datepicker که به عنوان یک پارامتر منتقل می شود. این عملکرد می تواند گزینه ای hash را بازگرداند که برای اصلاح datepicker استفاده می شوند. مقدار پیش فرض آن “” است.

beforeShowDay

این گزینه یک تابع بازگشتی است که تاریخ را به عنوان پارامتر می گیرد که برای هر روز، درست قبل از نمایش آن، فراخوانده می شود، که تاریخ به عنوان تنها پارامتر منتقل می شود. این عمل برای رد کردن بعضی رفتارهای پیش فرض از عناصر روز، استفاده می شود. این تابع باید یک ردیف دارای سه عنصر بازگرداند. مقدار پیش فرض آن null است.

buttonImage

این گزینه مسیر را به یک تصویر تعیین می کند تا روی دکمه ی نمایش داده شود که با تنظیم گزینه ی showOn برای یک یا هر دو دکمه، فعال می شود. اگر buttonText نیز ارائه شود، دکمه ی متن، موجودیت alt می شود. مقدار پیش فرض آن “” می باشد.

buttonImageOnly

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، تعیین می کند که تصویر تعیین شده توسط buttonImage باید به تنهایی ظاهر شود ( نه روی یک دکمه). گزینه ی showOn باید روی یکی از دکمه ها یا هر دوی آنها برای ظاهر شدن تصویر، تنظیم شود. مقدار پیش فرض آن false است.

buttonText

این گزینه عنوانی برای دکمه تعیین می کند که به وسیله ی تنظیم گزینه ی showOn برای یک یا هر دو دکمه، فعال می شود. مقدار پیش فرض آن “…” است.

calculateWeek

این گزینه یک تابع سفارشی برای محاسبه و بازگردانی عدد هفته است برای تاریخی که به عنوان یک پارامتر مجزا منتقل می شود. اجرای پیش فرض، اجرایی است که به وسیله ی تابع $.datepicker.iso8601Week() ارائه می شود.

changeMonth

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، یک منو برای ماه (month dropdown) نمایش داده می شود که به یوزر اجازه می دهد تا مستقیما و بدون استفاده از دکمه های فلش، ماه را تغییر دهد. مقدار پیش فرض آن false است.

changeYear

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، یک منوی رو به پایین برای سال نمایش داده می شود، می توان بدون استفاده از دکمه های فلش آن را تغییر داد. گزینه ی yearRange می تواند برای بررسی این مسئله که آیا سال ها در دسترس مجموعه هستند، استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن false است.

closeText

این گزینه متن را برای جایگزینی عنوان پیش فرض Done برای بستن دکمه، تعیین می کند. این گزینه زمانی استفاده می شود که پنل دکمه از طریق گزینه ی showButtonPanel نمایش داده می شود. مقدار پیش فرض آن done است.

constrainInput

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، متن ورودی به عنصر محدود به کاراکترهایی می شود که به وسیله ی گزینه ی dateformat مجاز هستند. مقدار پیش فرض آن true است.

currentText

این گزینه تعیین می کند که متن جایگزین عنوان پیش فرض Today برای دکمه ی فعلی شود. اگر پنل دکمه از طریق گزینه ی showButtonPanel نمایش داه شود، این گزینه استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن Today است.

dateFormat

این گزینه فرمت تاریخ مورد استفاده را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن mm/dd/yy است.

dayNames

عنصر عنصر این گزینه یک ردیف دارای ۷ عنصر است که نام کامل روزها را ارائه می دهد که عنصر ۰ نشان دهنده ی یکشنبه است. این گزینه برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ “Sunday”, “Monday”, “Tuesday”, “Wednesday”, “Thursday”, “Friday”, “Saturday” ] است.

dayNamesMin

این گزینه یک ردیف دارای ۷ عنصر است که نام کوتاه شده ی روزها را نمایش می دهد که عنصر ۰ نشان دهنده ی یکشنبه است و به عنوان تیترهای ستون استفاده می شود. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ “Su”, “Mo”, “Tu”, “We”, “Th”, “Fr”, “Sa” ] است.

dayNamesShort

این گزینه یک ردیف دارای ۷ عنصر ارائه می دهد که نام کوتاه شده ی روزها را نمایش می دهد با عنصر ۰ که نشان دهنده ی روز یکشنبه است. ان گزینه برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ “Sun”, “Mon”, “Tue”, “Wed”, “Thu”, “Frri”, “Sat” ] است.

defaultDate

این گزینه تاریخ اولیه را برای کنترل تنظیم می کند، اگر عنصر هیچ مقداری نداشته باشد، مقدار پیش فرض را برای today نادیده می گیرد. این گزینه می تواند یک نمونه ی Date باشد، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین می کند. مقدار پیش فرض آن null است.

duration

این گزینه سرعت انیمیشنی را تعیین می کند که datepicker را ظاهر می سازد. می تواند یکی از گزینه های slow, normal, یا fast باشد، یا مدت زمانی که جرای انیمیشن طول می کشد (به هزارم ثانیه). مقدار پیش فرض آن normal است.

firstDay

این گزینه تعیین می کند که کدام روز به عنوان اولین روز هفته نشان داده می شود و در سمت چپ جدول نمایش داده خواهد شد. مقدار پیش فرض آن ۰ است.

gotoCurrent

وقتی این گزینه روی true تنظیم شده باشد، روز موجود در لینک بر روی تاریخ انتخاب شده تنظیم می شود، پیش فرض مربوط به امروز را نادیده می گیرد. مقدار پیش فرض آن false است.

hideIfNoPrevNext

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، لینک های next و previous را پنهان می کند، وقتی مناسب نیستند، همانطور که با تنظیمات گزینه های minDate و maxDate تعیین شده است. مقدار پیش فرض آن false است.

isRTL

وقتی این گزینه روی true تنظیم شده باشد، متمرکز سازی ها را به عنوان زبان از راست به چپ مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن false ست.

maxDate

این گزینه حداکثر تاریخ قابل انتخابی را برای کنترل تعیین می کند. این می تواند یک نمونه ی Date، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین می کند، باشد. مقدار پیش فرض آن null است.

minDate

این گزینه حداقل تاریخ قابل انتخابی را برای کنترل تعیین می کند. این می تواند یک نمونه ی Date، تعداد روزها از امروز یا یک رشته که یک تاریخ کامل یا نسبی را تعیین می کند، باشد. مقدار پیش فرض آن null است.

monthNames

این گزینه یک ردیف ۱۲ عنصری است که نام کامل ماه ها را ارائه می دهد که عنصر ۰ نشان دهنده ی ماه ژانویه می باشد. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ “January”, “February”, “March”, “April”, “May”, “June”, “July”, “August”, “September”, “October”, “November”, “December” ] است.

monthNamesShort

این گزینه یک ردیف ۱۲ عنصری است که نام کوتاه ماه ها را ارائه می دهد که عنصر ۰ نشان دهنده ی ماه ژانویه می باشد. برای متمرکز کردن کنترل استفاده می شود. مقدار پیش فرض آن [ “Jan”, “Feb”, “Mar”, “Apr”, “May”, “Jun”, “Jul”, “Aug”, “Sep”, “Oct”, “Nov”, “Dec” ] است.

navigationAsDateFormat

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، مسیریابی لینک ها برای nextText, prevText, و currentText از طریق تابع $.datepicker.formatDate() قبل از نمایش، منتقل می شوند. این گزینه به فرمت های تاریخ اجازه می دهد تا برای گزینه هایی ارائه شوند که با مقادیر مربوط جایگزین می شوند. مقدار پیش فرض آن false است.

nextText

این گزینه متنی را تعیین می کند که برای مسیریابی لینک ماه بعدی، عنوان پیش فرض را جایگزین Next می کند. ThemeRoller این متن را جایگزین یک آیکن می کند. مقدار پیش فرض آن Next است.

numberOfMonths

این گزینه تعداد ماه هایی را تعیین می کند که در datepicker نمایش داده می شوند. مقدار پیش فرض آن ۱ است.

onChangeMonthYear

این گزینه یک callback است که وقتی datepicker وارد یک ماه یا سال جدید می شود، با سال انتخاب شده، فراخوانده می شود و ماه و نمونه ی datepicker به عنوان پارامترها منتقل می شوند، و کانتکست تابع به عنصر فیلد ورودی تنظیم می شود. مقدار پیش فرض آن null است.

onClose

این گزینه یک callback است که وقتی datepicker بسته می شود، فراخوانده می شود، تاریخ انتخاب شده را به عنوان متن انتقال می دهد و نمونه ی datepicker و کانتکست تابع بر روی عنصر فیلد ورودی تنظیم شده اند. مقدار پیش فرض آن null است.

onSelect

این گزینه یک callback است که وقتی یک تاریخ انتخاب می شود، فراخوانده می شود و ماه و نمونه ی datepicker به عنوان پارامترها منتقل می شوند، و کانتکست تابع به عنصر فیلد ورودی تنظیم می شود. مقدار پیش فرض آن null است.

prevText

این گزینه متن را برای جایگزینی عنوان پیش فرض Prev برای مسیریابی لینک ماه قبل، تعیین می کند. ( دقت داشته باشید که ThemeRoller این متن را با یک آیکن جایگزین می کند.). مقدار پیش فرض آن PrevdefaultDatedayNamesMin است.

selectOtherMonths

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، روزهای نمایش داده شده ی قبل یا بعد از ماه ها، قابل انتخاب هستند. چنین روزهایی نمایش داده نمی شوند، مگر اینکه گزینه ی showOtherMonths روی true باشد. مقدار پیش فرض آن false است.

shortYearCutoff

اگر عدد مربوط به این گزینه مقداری بین سال های ۰ و ۹۹ باشد، قبل از آنها هر عدد ۲ رقمی مربوط به قرن قبل در نظر گرفته می شود. اگر این گزینه یک string باشد، مقدار تحت تبدیل عددی قرار می گیرد و به سال جاری اضافه می شود. مقدار پیش فرض +۱۰ است که ۱۰ سال از سال جاری را نشان می دهد.

showAnim

این گزینه مجموعه ای از نام انیمیشنی را تعیین می کند که برای نمایش دادن و یا پنهان کردن datepicker استفاده می شوند. اگر تعیین شده باشد، باید یکی از انیمیشن های show (the default), fadeIn, slideDown یا هر انیمیشن show/hide مربوط به jQuery UI باشد. مقدار پیش فرض آن show است.

showButtonPanel

اگر این گزینه روی true تنظیم شده باشد، یک پنل دکمه در پایین datepicker نمایش داده می شود که حاوی دکمه های فعلی و دکمه های بسته شده می باشد. عنوان این دکمه ها از طریق گزینه های currentText و closeText نمایش داده می شوند. مقدار پیش فرض آن fakse است.

showCurrentAtPos

این گزینه ایندکس ۰ محور را مشخص می کند، که از بالا سمت چپ، آغاز می شود، جایی که ماه جاری باید در بین چند ماه نمایش داده شود. مقدار پیش فرض آن ۰ است.

showMonthAfterYear

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، موفعیت های ماه و سال را که در عنوان datepicker معکوس شده اند، مشخص می کند. مقدار پیش فرض آن false است.

showOn

این گزینه زمان ظاهر شدن datepicker را تعیین می کند. مقادیر ممکن عبارتند از focus, button یا هر دو. مقدار پیش فرض آن focus است.

showOptions

این گزینه یک hash را ارائه می دهد که وقتی یک انیمیشن jQuery UI برای گزینه ی showAnim تعیین شده باشد، به انیمیشن منتقل می شود. مقدار پیش فرض آن {} است.

showOtherMonths

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، تاریخ های قبل یا بعد از اولین و آخرین روزهای ماه جاری نمایش داده می شوند. این تاریخ ها قابل انتخاب نیستند، مگر اینکه گزینه ی selectOtherMonths روی true تنظیم شده باشد. مقدار پیش فرض آن false است.

showWeek

این گزینه اگر روی true تنظیم شده باشد، عدد هفته در یک ستون در سمت چپ ماه نمایش داده می شود. گزینه ی calculateWeek می تواند برای تغییر روشی استفاده شود که در آن، این مقدار تعیین شده است. مقدار پیش فرض آن false است.

stepMonths

این گزینه تعداد ماه هایی را تعیین می کند که وقتی یکی از کنترل های مسیریابی ماه کلیک می شود، جابه جا می شوند. مقدار پیش فرض آن ۱ است.

weekHeader

این گزینه متنی را برای نمایش برای عدد ستون هفته تعیین می کند، مقدار پیش فرض WK را، وقتی showWeek روی true تنظیم است، نادیده می گیرد. مقدار پیش فرض آن WK است.

yearRange

این گزینه محدودیت هایی را تعیین می کند که در آنها سال ها در منوهای رو به پایین، به شکل from:to ، وقتی changeYear روی true تنظیم شده باشد، نمایش داده می شوند. مقادیر می توانند کامل یا نسبی باشند ( به عنوان مثال ۲۰۰۵:+۲، برای ۲۰۰۵ تا ۲ ال از هم اکنون.). پیشوند c می تواند برای ساخت مقادیر نسبی از سال انتخاب شده، استفاده شود، به جای سال جاری ( مثال c-2:c+3) مقدار پیش فرض آن c-10:c+10 است.

yearSuffix

این گزینه متن های اضافه را بعد از سال در تیتر datepicker نمایش می دهد. مقدار پیش فرض آن “” است.

بخش بعدی قسمت هایی از عملکرد و قابلیت datepicker را نشان می دهد.

قابلیت پیش فرض:

مثال زیر قابلیت datepicker را توضیح می دهد که هیچ پارامتری به متد datepicker() انتقال نمی دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-1”).datepicker();

});

Enter Date:

Datepicker داخلی:

مثال زیر قابلیت یک datepicker داخلی را توضیح می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-2”).datepicker();

});

Enter Date:

در مثال بالا از عنصر

برای دریافت datepicker داخلی استفاده کردیم.

استفاده از appendText، dateFormat، altField و altFormat:

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم (a) appendText (b) dateFormat (c) altField و (d) altFormat را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-3”).datepicker({

appendText: “(yy-mm-dd)”,

dateFormat: “yy-mm-dd”,

altField: “#datepicker-4”,

altFormat: “DD, d MM, yy”

});

});

Enter Date:

Alternate Date:

در مثال بالا فرمت تاریخ برای اولین ورودی به شکل yy-mm-dd تنظیم شده است. اگر شما از datepicker تاریخی را انتخاب کنید، همان تاریخ در دومین فیلد ورودی که فرمت تاریخ آن به شکل است “DD, d MM, yy، منعکس می شود.

استفاده از beforeShowDay:

مثال زیر استفاده از گزینه ی beforeShowDay را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-5”).datepicker({

beforeShowDay: function (date) {

var dayOfWeek = date.getDay();

// ۰ : Sunday, 1 : Monday, …

if (dayOfWeek == 0 || dayOfWeek == 6) return [false];

else return [true];

}

});

});

Enter Date:

در مثال بالا شنبه و یک شنبه غیرفعال هستند.

استفاده از showOn، buttonImage و buttonImageOnly:

مثال زیر استفاده از سه گزینه ی (a) showOn (b) buttonImage و (c) buttonImageOnly را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-6”).datepicker({

showOn: “button”,

buttonImage: “/jqueryui/images/calendar-icon.png”,

buttonImageOnly: true

});

});

Enter Date:

در مثال بالا آیکنی نمایش داده می شود که با کلیک کردن روی آن datepicker باز می شود.

استفاده از defaultDate، dayNamesMin و duration:

مثال زیر استفاده از سه گزینه ی مهم (a) dayNamesMin (b) dayNamesMin و (c) duration را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-7”).datepicker({

defaultDate: +9,

dayNamesMin: [“So”, “Mo”, “Di”, “Mi”, “Do”, “Fr”, “Sa”],

duration: “slow”

});

});

Enter Date:

در مثال بالا نام های روزها با استفاده از dayNamesMin تغییر کرده اند. همچنین مشاهده می کنید که تاریخ پیش فرض تنظیم شده است.

استفاده از prevText، nextText، showOtherMonths و selectOtherMonths:

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم a) prevText (b) nextText (c) showOtherMonths و (d) selectOtherMonths را در datepicker از JqueryUI نشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-8”).datepicker({

prevText: “click for previous months”,

nextText: “click for next months”,

showOtherMonths: true,

selectOtherMonths: false

});

$(“#datepicker-9”).datepicker({

prevText: “click for previous months”,

nextText: “click for next months”,

showOtherMonths: true,

selectOtherMonths: true

});

});

Enter Start Date:

Enter End Date:

در مثال بالا لینک های prev و next دارای عنوان می باشند. اگر روی عنصر کلیک کنید، datepicker باز می شود. اکنون در اولین datepicker، تاریخ های ماه های دیگر غیرفعال هستند، چرا که selectOtherMonths روی false تنظیم شده است. در دومین datepicker برای دومین ورودی، selectOtherMonths روی true تنظیم شده است.

استفاده از changeMonth، changeYear، numberOfMonth:

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم (a) changeMonth (b) changeYear و (c) numberOfMonths را در عملکرد datepicker از JqueryUI نشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-10”).datepicker({

changeMonth: true,

changeYear: true,

numberOfMonths: [2, 2]

});

});

Enter Date:

در مثال بالا منوهای رو به پایین را برای فیلدهای Month و Year مشاهده کردید. در اینجا ما در حال نمایش ماه در ساختار یک ردیف از [۲,۲] هستیم.

استفاده از showWeek، yearSuffix و showAnim:

مثال زیر استفاده از گزینه های مهم (a) showWeek (b) yearSuffix و (c) showAnim را عملکرد datepicker از JqueryUIنشان می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-11”).datepicker({

showWeek: true,

yearSuffix: “-CE”,

showAnim: “slide”

});

});

Enter Date:

در مثال بالا مشاهده می کنید که اعداد مربوط به هفته در سمت چپ نمایش داده می شوند، چرا که showWeek روی true تنظیم شده است. سال داری پسوند “-CE” می باشد.

متد $(selector, context).datepicker (“action”, [params]) :

متد datepicker (action, params) می تواند اکشنی را روی تقویم اجرا کند، از جمله انتخاب یک تاریخ جید. action به عنوان یک رشته در اولین آرگیومنت تعیین شده و به طور انتخابی یک یا چند param می توانند براساس اکشن داده شده، ارائه شوند.

اساسا اکشن ها متدهای jQuery هستند که می توانیم به فرم رشته از آنها استفاده کنیم.

$(selector, context).datepicker (“action”, [params]);

جدول زیر اکشن هایی را برای این متد لیست می کند:

Action

Description

destroy()

این گزینه قابلیت datepicker را کاملا حذف می کند. این اکشن عنصر را به حالت pre-init خود بازمی گزداند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

dialog( date [, onSelect ] [, settings ] [, pos ] )

این اکشن datepicker را در یک دیالوگ باکش jQuery UI نمایش می دهد.

getDate()

این اکشن Date را مطابق تاریخ انتخاب شده بازمی گرداند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

hide()

این اکشن date picker از قبل باز شده را می بندد. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

isDisabled()

این اکشن قابلیت date picker را بررسی می کند، اگر غیرفعال شده باشد. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

option( optionName )

این اکشن مقدار مربوط به optionName تعیین شده را بازمی گرداند.

option()

این اکشن یک آبجکت حاوی جفت های key/value را دریافت می کند که گزینه های hash مربوط به datepicker فعلی را نشان می دهند. این متد هیچ آرگیومنتی نمی پذیرد.

option( optionName, value )

این گزینه مقدار مربوط به گزینه ی datepicker را که با optionName تعیین شده در ارتباط است، تنظیم می کند.

option( options )

این اکشن یک یا چند گزینه را برای datepicker تنظیم می کند.

refresh()

این اکشن، پس از ساختن چند تعدیل خارجی، date picker را مجددا طراحی می کند. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

setDate( date )

این اکشن تاریخ تعیین شده را به عنوان تاریخ کنونی از datepicker تنظیم می کند.

show()

این اکشن datepicker را باز می کند. اگر datepicker به یک ورودی ضمیمه شده باشد، ورودی باید برای datepicker قابل مشاهده باشد. این متد هیچ برهانی را نمی پذیرد.

widget()

این اکشن یک آبجکت jQuery که حاوی datepicker می باشد، بازمی گرداند.

مثال زیر استفاده از برخی اکشن های لیست شده در جدول بالا را نشان می دهد.

استفاده از اکشن setDate():

اکنون اجازه بدهید با استفاده از اکشن های جدول بالا، مثالی را نشاهده کنیم. مثال زیر استفاده از اکشن های setDate را توضیح می دهد.

$(function () {

$(“#datepicker-12”).datepicker();

$(“#datepicker-12”).datepicker(“setDate”, “10w+1”);

});

Enter Date:

استفاده از اکشن show():

مثال زیر استفاده از اکشن show را توضیح می دهد:

$(function () {

$(“#datepicker-13”).datepicker();

$(“#datepicker-13”).datepicker(“show”);

});

Enter Date:

درباره نویسنده

ارسال دیدگاه

شما باید وارد شوید تا دیدگاهی ارسال کنید.