در زمان سفارش سرویس هاست اطلاعاتی تحت عنوان Host Information و یا اطلاعات هاست به صورت پست الکترونیکی برای شما ارسال شده ، همچنین نمونه این اطلاعات در محیط کاربری شخصی شما در وب سایت نیز وجود دارد که در آنجا اطلاعات مربوط به ورود به کنترل پنل Helm ثبت گردیده است.

به طور کلی برای ورود به محیط کنترل پنل می توانید از پورت شماره ۸۰۸۶ دومین خود استفاده فرمایید. مانند:http://www.Regiran.com:8086 دقت داشته باشید که حتما در ابتدا نشانی می بایست http:// را وارد نمایید، در غیر این صورت صفحه نخست کنترل پنل نمایش داده نمی شود و احتمالا با خطای The webpage cannot be displayed مواجه می شوید. Account Name ، Login Name و Login Password را مشابه اطلاعات موجود در “اطلاعات هاست ” وارد نمایید.