برای نصب cpanel بر روی سرور لینوکس به روش زیر عمل می کنیم.

ابتدا با نرم افزار putty به ssh سرور متصل شده و دستورات زیر را به ترتیب وارد می نماییم.

 

nano regiran.sh

در صفحه باز شده کد های زیر را وارد نمایید

#!/bin/bash

yum -y install gcc* autoconf

wget http://layer1.cpanel.net/latest

sh latest

با کلید CTRL + X دستورات را ذخیره نمایید، سپس دستور زیر را وارد نمایید.

sh regiran.sh

سپس منتظر بمانید تا سی پنل نصب شود، نصب سی پنل بسته به سرور شما از ۳۰ دقیقه تا ۹۰ دقیقه زمان می برد.

توجه داشته باشید در زمان نصب ارتباط با putty را نباید قطع کنید.