با سلامی گرم به شمادوستای عزیز ؛در این روزهای سرد پاییزی ، درخدمت شما هستیم با ادامه اموزشها درزمینه jquery والبته در مورد متوقف سازی انیمیشن ها ..

متد stop () در جی کوئری به منظور متوقف کردن انیمیشن ها و جلوه های بصری پیش از پایان یافتن آن ها بکار می رود.

متد ذکر شده برای تمامی توابع مربوط به انیمیشن در جی کوئری از جمله slide و fade قابل استفاده می باشد.

نحوه ی نگارش:

$(selector).stop(stopAll,goToEnd);

پارامتر اختیاری stopAll تعیین می کند آیا همه ی انیمیشن هایی که در صف (queue) قرار دارند متوقف شوند یا خیر. پیش فرض false می باشد، بدین معنا که تنها انیمیشن های فعال متوقف می شوند تا از این طریق کلیه ی انیمیشن هایی که در صف قرار دارند به دنبال آن یکی پس از دیگری اجرا شوند.

پارامتر اختیاری goToEnd تعیین می کند آیا انیمیشن جاری (در حال اجرا) به طور کامل اجرا شود و به پایان برسد یا درجا متوقف گردد. پیش فرض false می باشد.

بنا به توضیحات بالا، در حالت پیش فرض متد stop() انیمیشن در حال اجرا بر روی المان انتخابی HTML را درجا متوقف می سازد.

نمونه ی زیر نحوه ی استفاده از متد stop() را (بدون پرانتز) نمایش می دهد:

نمونه یک
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰

$(document).ready(function () {
$(“#flip”).click(function () {
$(“#panel”).slideDown(5000);
});
$(“#stop”).click(function () {
$(“#panel”).stop();
});
});