باعرض ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز رجیران ، امیدوارم که با این مطالب امروز ما تونسته باشه به دانش شما در زمینه jquery بیفزاید.آموزش متد RemoveClass در JqueryUI را درادامه برای شما میگذارم. این فصل در مورد متد removeClass() توضیح خواهد داد که یکی از متدهایی است که برای افکت های بصری jQueryUI استفاده می شود. متد removeClass() گروه های به کار گرفته از عناصر را حذف می کند.

متد removeClass() گروه های خاصی را حذف می کند تا عناصر را در هنگام متحرک سازی همه ی تغییرات، هماهنگ کند.

افزوده شده به ورژن ۱٫۰ از jQueryUI:

متد removeClass() دارای ترکیب اصلی خود به شکل زیر می باشد:

removeClass( className [, duration ] [, easing ] [, complete ] )

Parameter

Description

className

این پارامتر یک String حاوی یک یا چند گروه CSS است ( به وسیله ی فاصله از هم جدا شده اند) که حذف می شوند.

duration

این پارامتر از نوع number یا string است و زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان می دهد. یک مقدار ۰، عنصر را مستقیما و بدون پیشروی، وارد سبک جدید می کند. مقدار پیش فرض آن ۴۰۰ است.

easing

این پارامتر از نوع String است که راه پیشزوی را در افکت نشان می دهد. مقدار پیش فرض آن swing است.

complete

یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است، برای هر عنصر فراخوانده می شود.

افزوده شده به ورژن ۱٫۹ از jQueryUI:

با ورژن ۱٫۹، این متد یک گزینه ی children را پشتیبانی می کند که همچنین عناصر بعدی را نیز متحرک سازی می کند.

removeClass( className [, options ] )

Parameter

Description

className

این پارامتر یک String حاوی یک یا چند گروه CSS است ( به وسیله ی فاصله از هم جدا شده اند).

options

این پارامتر همه ی تنظیمات انیمیشن را نمایش می دهد. همه ی پراپرتی ها انتخابی هستند. مقادیر ممکن عبارتند از:

duration: از نوع Number یا String می باشد و زمان افکت را به هزارم ثانیه نشان می دهد. مقدار ۰ عنصر را مستقیما و بدون پیشروی، وارد سبک جدید می کند. مقدار پیش فرض آن ۴۰۰ است.

easing: از نوع String است و روش پیشروی در افکت را نمایش می دهد. مقدار پیش فرض آن swing است.

complete: یک متد بازگشتی است که هنگامی که افکت برای یک عنصر کامل است، برای هر عنصر فراخوانده می شود.

children: از نوع Boolean است و نشان می دهد که آیا انیمیشن باید به طور اضافه برای همه ی عناصر هماهنگ شده ی بعدی، به کار گرفته شود. مقدار پیش فرض آن false است.

queue:: از نوع Boolean یا String است و نشان می دهد که آیا انیمیشن را در ردیف افکت ها قرار دهیم. مقدار پیش فرض آن true است.

مثال:

مثال زیر استفاده از متدهای removeClass() را توضیح می دهد:
Passing single class

.elemClass {

width: 200px;

height: 50px;

background-color: #b9cd6d;

}

.myClass {

font-size: 40px;

background-color: #ccc;

color: white;

}

$(document).ready(function () {

$(‘.button’).click(function () {

if (this.id == “add”) {

$(‘#animTarget’).addClass(“myClass”, “fast”)

} else {

$(‘#animTarget’).removeClass(“myClass”, “fast”)

}

})

});

Hello!

روی دکمه های Add Class و Remove Class کلیک کنید تا افکت گروه ها را روی باکس مشاهده کنید.