برای ساختن ایمیل در کنترل پنل DirectAdmin به روش زیر عمل می کنیم :

از قسمت E-mail Management گزینه E-Mail Accounts انتخاب نموده سپس در صفحه جدیدی که باز می شود گزینه Create mail account را انتخاب می کنیم.

 


در صفحه جدید نام ایمیل، پسورد و مقدار فضایی که برای این آدرس ایمیل می خواهید را مطابق با فضای هاست انتخاب و دکمه create را بزنید.

بدین ترتیب ایمیل شما ساخته می شود و از آدرس YorDomain.com/webmail می توانید ایمیل های خود را بررسی نمایید.