با سلام دوستان وب مستری عزیز ، حال شماخوبه ؟ امیدوارم که این چنین باشه و ایام به کامتون باشه ، بااموزشی دیگر در زمینه php  و رشته ها در خدمت تون هستم امید است که این مجموعه اموزش برای شما مفید باشه،strings PHP سری کاراکترهایی {sequence of characters} هستند، مانند “PHP supports string operations “.{PHP  عملیات رشته ای پشتیبانی می کند}.

توجه

Operation های string {عملیات رشته ای} توکار {built-in} در function reference به نمایش گذاشته شده اند  PHP String Functions.

مثال های معتبری از string را در زیر مشاهده می کنید.

‎$string_1 = “This is a string in double quotes”;‎

‎$string_2 = “This is a somewhat longer‎، ‏‎ singly quoted string”;‎

‎$string_39 = “This string has thirty-nine characters”;‎

‎$string_0 = “”; // a string with zero characters‎

string هایی که با علامت نقل و قول ‘ ‘ تکی آورده می شود به صورت literal یا واژه به واژه پردازش می شود، در حالی که string ها {رشته هایی} که با علامت ” ” می آیند (نقل و قول دوتایی)، نه تنهاcharacter sequence  های معینی را به منظور به خصوصی تفسیر یا interpret می کند بلکه جایگزینvariable  ها و value های مرتبط آن ها می شود.

$variable = “name”;‎

‎$literally = ‘My $variable will not print!\\n’;‎

print($literally);‎

‎$literally = “My $variable will print!\\n”;‎

print($literally);‎

‎?>‎

نتیجه ی زیر را می دهد.

‏‎My $variable will not print!\n

My name will print

هیچ محدودیت مصنوعی {artificial limits} بر طول رشته {string length} وجود ندارد – شما باید بتوانید در همین مقدار و محدوده ی حافظه ی باقی مانده،  {رشته های} string  دلخواه {arbitrary} طولانی بسازید.

string هایی که در علامت double quotes)  ” “) ، محصور می شوند و قرار می گیرند از پیش توسط PHP به دو شیوه ی زیر پردازش می شوند.

character sequence های معینی هستند که با علامتbackslash (/)  شروع می شوند. این کاراکتر ها توسط character  ها ی خاص دیگری جایگزین می شوند.

اسم متغیرهایی {variable names} که با $ آغاز می شوند توسط string representation  { نماینده ی رشته ها}، value {ارزش مرتبط} آن ها جایگزین می شود.

جایگزین های escape-sequence به شرح زیر هستند.

کاراکتر {newline character} خط جدید جایگزین  \n می شود.

کاراکتر ابتدای خط {carriage-return} جایگزین ·  \r می شود.

کاراکتر ستون بندی {character tab } جایگزین \t می شود.

$ با خود علامت دلار جایگزین می شود.

\” با علامت نقل و قول یگانه {\” single double quote} جایگزین می شود.

\\  با backslash \ جایگزین می شود.

string concatenation operator {رشته های عملگر ادغامی}

برای {concatenate} ادغام کردن دو string variable {متغیر رشته ای} از dot operator(.) یا همان عملگر نقطه ای استفاده می کنیم.

‎$string1=”Hello World”;‎

‎$string2=”1234″;‎

echo $string1.  ” “.  $string2;‎

‎?>

نتیجه ی زیر حاصل می شود.

Hello World 1234

اگر به کد بالا نگاه کنید، متوجه می شوید که از concatenation operator {عملگر ادغام} دو مرتبه استفاده شده زیرا باید string سومی را وارد کنیم.

برای جدا کردن دو متغیر از هم، از یک string  تک کاراکتری {character single} و یک جای خالی  استفاده کرده ایم.

استفاده کردن از strlen() function {تابع strlen}
از strlen function برای پیدا کردن طول یک string استفاده می شود.

حال طول string “Hello World ” را پیدا می کنیم.

echo strlen(“Hello world!”);‎

‎?>‎

که نتیجه ی زیر را می دهد: ۱۲

طول{length} یک string {رشته} در loop {حلقه} و function های دیگر کاربرد اساسی دارد، به خصوص زمانی که باید اطلاع داشته باشیم که string کجا به پایان می رسد.(به این معنا که ما باید پس از آخرین کاراکتر در string حلقه ی {loop} را متوقف کنیم)

استفاده کردن از strops()function

برای پیدا کردن یک string یا character در دل یک string دیگر،  strops() function را به کار می بریم.

اگر در string تطبیق {match} پیدا شود، این تابع {function} موقعیت match اولی را پیدا کرده و بازمی گرداند. اگر مطابقت (match) پیدا نکند، false {غلط} را باز می گرداند.

آیا می توانیم   “world”را در string پیدا کنیم یا نه؟

echo strpos(“Hello world!”‎، ‏‎”world”);‎

‎?>‎

نتیجه ی ۶ می شود.

همان طوری که مشاهده می کنید position یا موقعیت   “world” در رشته ۶ است. دلیل این که ۶ هست و ۷ نیست این است که موقعیت اول در رشته ۰ است و یک نیست.