برای تغییر پسورد ssh ابتدا با نرم افزار putty به سرور متصل شوید، یوزر نیم و پسورد خود را تایپ کرده و سپس دستور زیر را وارد کنید

passwd

در این مرحله سیستم از شما می خواهد ۲ بار پسورد جدید را وارد کنید و سپس اینتر بزنید