در بسیاری موارد کاربران نیاز دارند که در زمانی که در وب سایت خطا روی داد ، بازدیدکنندگان از نوع و علت آن خطا اطلاع پیدا نکنند و فقط پیامی مشخص از طرف سایت نمایش داده شود که بیان کننده این باشد که خطایی رخ داده و بازدیدکنندگان نمی توانند به درستی از وب سایت استفاده نمایند.

برای این کار می توانید پس از ورود به کنترل پنل ، بر روی My Domains کلیک کرده ، سپس بر روی دامنه مورد نظر کلیک کیند ، سپس بر روی Advanced Website Options کلیک کنید و  در نهایت بر روی Custom Error Pages کلیک کنید.

لیست تمام خطا ها نمایش داده شده است . شما می توانید با کلیک بر روی هر یک از شماره خطا به قسمت ویرایش آن رفته و تغییرات مورد نظرتان را ایجاد کنید. همچنین می توانید صفحه خطای جدید ایجاد نمایید یا صفحه خطای موجود را حذف نمایید.