در قسمت Addon Domain شما می توانید دامنه های دیگری را به اکانت میزبان خود اضافه کنید یعنی به عبارتی می توانید با یک اکانت میزبان چند دامنه را پاسخگو باشید. البته ممکن است این سرویس توسط میزبان وب شما ارائه داده نشده باشید و یا اینکه به صورت محدود باشد.


آموزش راه اندازی سیستم
بعد از وارد شدن به سی پنل خود بر روی گزینه Addon Domain کلیک کنید
حالا باید نام پوشه ای را وارد نمایید تا دامنه الحاقی شما با آن ربط داده شود و به این منظور در فیلد خالی Username/directory/subdomain Name که بعد از مراحل قبلی دیده می شود آدرس پوشه را وارد نمائید.

توجه داشته باشید پوش های را که نشان خواهد داد در آینده همان پوشه Public_html که بر روی فضای دیسک شما موجود هست برای دامنه الحاقی به حساب می آید.
حال باید در قسمت رمز عبور برای دامنه الحاقی خود یک رمز تعریف کرده و روی کلید Domain Add کلیک کنید.

حذف کردن سرویس
ھمانطور که سیستم مدیریت میزبانی Cpanel به شما اجازه اضافه کردن دامنه الحاقی را می دھد ھمان گونه نیز امکان حذف و پاک کردن آنرا برای شما فراھم می Cpanel ھمانطور که سیستم مدیریت میزبانی
سازد برای این منظور :
وارد ھمین صفحه شوید Maintenance menu Addon Domain
کلیک کنید. Domain Remove Addon انتخاب کنید و روی کلید
نام دامنه الحاقی که قبلا وارد نموده اید و حال می خواھید حذف کنید را از Select box انتخاب کنید و روی کلید Domain Remove Addon کلیک کنید .
حال از منوی ظاھر شده روی کلید Delete Domain کلیک کنید.
شما می توانید بصورت مستقیم و با استفاده از شناسه کاربری و رمز عبوری که برای دامنه الحاقی مشخص نموده اید از طریق FTP فایل ھای مربوطه را Upload کنید.