سلام دوستان گرامی حالتون چطوره ؟ خوب هستید؟با اموزشی دیگر در زمینه بوت استراپ درخدمت شماهستیم.در این آموزش فراخواهید گرفت که چگونه با استفاده از تویتربوت استرپ برچسب ها و نشان های درون خطی ایجاد کنید.

ایجاد برچسب های درون خطی:

به طور کلی برچسب های درون خطی برای نشان دادن برخی اطلاعات مهم روی صفحات وب به کار می روند از جمله اطلاعاتی مانند یادداشت های مهم، پیام های هشدار و غیره.

زیر به شما نشان خواهد داد که چگونه با استفاده از تویتر بوت استرپ برچسب های درون خطی ایجاد کنید.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۴۳
۴۴
۴۵
۴۶
۴۷
۴۸
۴۹
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷

<h1>

Bootstrap heading <span class=”label label-default”>

New

</span>

</h1>

<h2>

Bootstrap heading <span class=”label label-default”>

New

</span>

</h2>

<h3>

Bootstrap heading <span class=”label label-default”>

New

</span>

</h3>

<h4>

Bootstrap heading <span class=”label label-default”>

New

</span>

</h4>

<h5>

Bootstrap heading <span class=”label label-default”>

New

</span>

</h5>

<h6>

Bootstrap heading

<span class=”label label-default”>New</span>

</h6>

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر می باشد:
Bootstrap

برخی گروه های متنی برای تاکید بر روی این برچسب های درون خطی وجود دارند.

مثال:
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱

<p>This is a <span class=”label label-default”>Default</span> label.</p>

<p>This is a <span class=”label label-primary”>Primary</span> label.</p>

<p>This is a <span class=”label label-success”>Success</span> label.</p>

<p>This is an <span class=”label label-info”>Info</span> label.</p>

<p>This is an <span class=”label label-warning”>Warning</span> label.</p>

<p>This is an <span class=”label label-danger”>Danger</span> label.</p>

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود:
Bootstrap

ایجاد نشان های درون خطی:

به طور مشابه شما می توانید نشان های درون خطی را برای ارائه ی اطلاعیه های مهم به یوزر ایجاد کنید، اطلاعیه هایی مانند تعداد پیام های دریافت شده یا پیام های خوانده نشده، تعداد درخواست های دوستی و غیره. اینها به طور بسیار متداول در بخش ایمیل یا وب سایت های شبکه های اجتماعی پیدا می شوند.
?
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱

<ul class=”nav nav-pills”>

<li><a href=”/Administrator/“#””>Home</a>

</li><li>

</li><li><a href=”/Administrator/“#””>Profile</a>

</li><li>

</li><li class=”active”><a href=”/Administrator/“#””>Messages <span class=”badge”>24</span></a>

</li><li>

</li><li><a href=”/Administrator/“#””>Notification  <span class=”badge”>5</span></a>

</li><li>

</li></ul>

خروجی مثال بالا مانند تصویر زیر خواهد بود: