آشنایی با google site map

قبل از هر چیزی باید بگویم که site map یا نقشه سایت رویه کاویدن صفحات شما توسط گوگل را عوض نمی کند بلکه مکملی برای نحوه کاوش صفحات سنتی ارائه می کند. در روش سنتی موتور روبوت موتور جستجو با دنبال کردن لینک ها صفحات را پیدا می کند و با مقایسه آنها با بانک اطلاعاتی خود می تواند یک بانک اطلاعاتی به روز و آماده داشته باشد. این بدان معناست که احتیاجی نیست که آدرس همه صفحات خود را در این نقشه قرار دهد. روبوت کاونده گوگل هنوز هم همه لینک های موجود در صفحات شما را می پیماید. چه در نقشه سایت ذکر شده باشد و چه نشده باشد. ولی آنچه مسلم است بوسیله نقشه سایت شما آدرس صفحاتی را به گوگل معرفی می کنید که راهنمایی برای روبوتهای کاونده آن است.